Jūs galite nustatyti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nustatymus, pasiskaitykite jos naudojimo žinyną. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad slapukai rinktų informaciją, naršyklės nustatymuose atsisakykite slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/

Kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete greitį, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

Mūsų svetainėje yra nuorodų į kitų įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Officeservice.lt  nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Todėl jeigu iš Marketum.lt svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

Šios nuostatos gali būti keičiamos be atskiro pranešimo, nes laikomės slapukų naudojimą reglamentuojančių teisės aktų ir atsižvelgiame į visuotinai priimtą su slapukų naudojimu susijusią praktiką.

Privatumo Politika

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Mums rūpi Jūsų privatumas ir Jūsų asmens duomenų saugumas, todėl parengėme šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), kurioje paaiškiname kaip mes tvarkome bei saugome Jūsų asmens duomenis, kokias Jūsų teises užtikriname, bei pateikiame kitą informaciją apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

1.2. Šioje Privatumo politikoje naudojama sąvoka „asmens duomenys“ (toliau – Asmens duomenys) reiškia bet kokią informaciją arba informacijos rinkinį, pagal kuriuos mes galime tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę, pavyzdžiui, pagal Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir t.t.

1.3. Tvarkydami Asmens duomenis laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR) bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, taip pat priežiūros institucijų nurodymų.

1.4. Privatumo politika taikoma kai Jūs naudojatės mūsų interneto svetaine, kuri pasiekiama adresu Marketum.lt (toliau – Interneto svetainė), naudojatės Interneto svetainėje pasiekiama klientų aptarnavimo sistema, interneto svetainių talpinimo ir kitomis siūlomomis paslaugomis (toliau – Paslaugos), lankotės mūsų socialinių tinklų paskyrose LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook ir kituose socialiniuose tinkluose (toliau – Socialinės paskyros), domitės mūsų pasiūlymais, susisiekiate su mumis telefonu, kitais el. komunikacijos kanalais ar kreipiatės į mus kitais klausimais.

1.5. Interneto svetainėje ir Socialinėse paskyrose gali būti nuorodų į išorines svetaines, pavyzdžiui, verslo partnerių svetaines, svetaines, reklamuojančias mūsų paslaugas. Sekdami tokias nuorodas į bet kurią iš šių svetainių, atkreipkite dėmesį, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskirą privatumo politiką ir kad mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų dėl šios politikos ar dėl Asmens duomenų rinkimo šiose svetainėse. Prieš pateikdami Asmens duomenis šioms svetainėms ar naudodamiesi susijusiomis paslaugomis, svarbu peržiūrėti jų privatumo politiką.

1.6. Jei naudojatės Paslaugomis, lankotės Interneto svetainėje ar Socialinėse paskyrose, susisiekiate su mumis, prenumeruojate mūsų naujienas, užpildote kandidato formą dėl laisvų darbo vietų pas mus ar kreipiatės į mus kitais klausimais, mes laikome, kad Jūs perskaitėte ir sutikote su Privatumo politikos sąlygomis ir joje nurodytais Asmens duomenų naudojimo tikslais, būdais bei tvarka. Jei nesutinkate su Privatumo politika, Jūs negalite naudotis Paslaugomis, Interneto svetaine, Socialinėmis paskyromis, taip pat kreiptis į mus dėl Paslaugų, pasiūlymų ar kitų klausimų.

1.7. Ši Privatumo politika gali keistis, tad prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Interneto svetainėje ir perskaityti skelbiamą naujausią Privatumo politikos versiją.

Detaliau

Mes Socialinėse paskyrose talpiname informaciją apie save ir savo veiklą, taip pat jose galime organizuoti konkursus, apklausas, dalintis skelbimais apie ieškomus darbuotojus. Socialinėse paskyrose naudotojams be šios Privatumo politikos, taikoma ir socialinių tinklų, kuriuose yra Socialinės paskyros, valdytojų privatumo politikos. Kai susisiekiate su mumis Socialinėse paskyrose, mes galime matyti tam tikrą naudotojo paskyros informaciją, priklausomai nuo pasirinktų privatumo nustatymų, pavyzdžiui profilio vardą, pavardę, atvaizdą, lytį, el. pašto adresą, vietovę. Jeigu naudotojas skelbia informaciją bendraudamas su mumis Socialinėse paskyrose, priklausomai nuo jo pasirinktų privatumo nuostatų, skelbiama informacija gali būti paskelbta viešai (pavyzdžiui, parodoma mūsų konkrečioje Socialinėje paskyroje).

Tam, kad užtikrintume tinkamą ir saugų Paslaugų teikimą Jums, pavyzdžiui, pastebėję, kad Jūsų paslaugų galiojimo terminas besibaigia ar kyla pavojus Jūsų interneto svetainei ar duomenų saugumui, mes su Jumis privalome susisiekti Jūsų nurodytu telefono numeriu. Tokie pranešimai yra būtini tinkamam mūsų Paslaugų teikimui ir jie nėra laikomi reklaminiais skambučiais.

Mes galime skelbti Jūsų neidentifikuojančius duomenis viešai, pateikti juos savo partneriams, pvz. norėdami pademonstruoti bendras mūsų paslaugų naudojimo tendencijas.

Jūsų Asmens duomenis mes galime perduoti:

Mūsų partneriams ar konsultantams pavyzdžiui, auditoriams, advokatams, mokesčių konsultantams ir pan., taip pat mūsų pasitelktiems Asmens duomenų tvarkytojams, pavyzdžiui, papildomų paslaugų teikėjams, IT bendrovėms, reklamos ir marketingo paslaugas teikiančioms bendrovėms, buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms ir pan. Iš duomenų tvarkytojų mes reikalaujame, kad jie Asmens duomenis saugotų, juos tvarkytų ir su jais elgtųsi taip pat atsakingai kaip ir mes ir tik pagal mūsų nurodymus. Esame pasitelkę tokius partnerius ir duomenų tvarkytojus: Marketingas, rinkodara, reklamos partneriai.

Valstybės ar vietos savivaldos įstaigoms ir institucijoms, teisėsaugos ir ikiteisminio tyrimo institucijoms, teismams ir kitoms ginčus nagrinėjančioms institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų pavestas funkcijas, pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką. Šiems subjektams teikiame įstatymų nustatytą ar pačių subjektų nurodytą privalomą teikti informaciją.

Atšaukti duotą sutikimą, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara (pagal Jūsų pateiktus Asmens duomenis, tiesioginės rinkodaros tikslu gali būti vykdomas profiliavimas siekiant pasiūlyti Jums individualiai pritaikytus sprendimus ir pasiūlymus. Jūs bet kada galite atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis automatizuotu, įskaitant profiliavimą, tvarkymo būdu arba tam prieštarauti).

Mes galime atsisakyti įgyvendinti aukščiau išvardintas Jūsų teises, išskyrus nesutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu ar kitais atvejais, kai Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimu, kai Jūsų prašymo mums leidžia netenkinti BDAR nuostatos, ar, kai, įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto, mūsų ir kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Mes galime naudoti Jūsų el. pašto ir telefono kontaktinius duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu tam, kad pateiktume Jums naujienlaiškius, pasiūlymus ir informaciją apie mūsų teikiamas panašias paslaugas, kurios, mūsų manymu, gali Jus dominti, taip pat teirautis informacijos dėl mūsų teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybės, net ir neturėdami Jūsų sutikimo tuo atveju, jeigu jau esate mūsų Klientas ir neprieštaravote tokiam Jūsų Asmens duomenų naudojimui, kai šiuos duomenis mums pateikėte. Net jei neišreiškėte prieštaravimo iš karto, galite bet kada lengvai išreikšti savo prieštaravimą dėl visos ar dalies tokios Asmens duomenų tvarkymo veiklos.

„Google Analytics“ – kuris leidžia analizuoti Interneto svetainės naudojimą, sudaryti ataskaitas, planuoti bei prognozuoti Interneto svetainės veiklą. „Google Analytics“ surinkti duomenys paprastai saugomi „Google Inc“ serveryje JAV. Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymus ir taip neleisti „Google Analytics“ analizuoti informacijos, pakeisdamas naršyklės nustatymus. Tokiu atveju Jums bus įrašytas atsisakymo slapukas. Tačiau jei ištrinsite visus slapukus, atsisakymo slapukas taip pat gali būti ištrintas. Taip pat galite neleisti „Google“ fiksuoti duomenų, sukurtų slapuku ir paremtu tuo, kaip naudojatės Svetaine.

„Meta Pixel“ – naudojamas pakartotinės rinkodaros tikslais, kad galėtume su Jumis vėl susisiekti per 180 dienų, taip pat šis įrankis leidžia jo pagalbą surinktą informaciją analizuoti „Ads Manager“ platformoje. Tai leidžia mums rodyti interesais pagrįstą reklamą Jums, kai Jūs lankotės socialiniame tinkle „Facebook“ arba kitose svetainėse, taip pat naudojančiose šį įrankį. Tokiu būdu stengiamės rodyti jus dominančią reklamą, kad mūsų svetainė ar pasiūlymai jums būtų įdomesni. Daugiau informacijos kaip veikia Meta Pixel: https://www.facebook.com/business/tools/meta-pixel;

Mes galime keisti šią Privatumo politiką. Apie pakeitimus pranešime Interneto svetainėje patalpindami atnaujintą Privatumo politiką, ar kitais įprastais komunikacijos būdais. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo atnaujinimo datos, nurodytos Privatumo politikoje, nebent būtų nurodytas kitas įsigaliojimo terminas.